10 წელი
ASB

სიახლეები

პროექტები

მედია ცენტრი

ჩვენი მიღწევები

10

წლიური ანგარიშის რაოდენობა

20

ჩატარებული საქველმოქმედო ღონისძიება

45

ბენეფიციარის რაოდენობა

პარტნიორები