+995 32 2 29 00 06
Eng

ASB საქართველო

არბაითერ - სამარიტერ - ბუნდმა (ASB) საქართველოში საქმიანობა 1992 წელს დაიწყო, როდესაც ქვეყანაში საოქალაქო ომი მძვინვარებდა. იმ დროისთვის, ASB-ს მთავარი მიზანი იყო ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა, რათა გაეუმჯობესებინა საზოგადოების ყველაზე სუსტი და დაუცველი ფენის მდგომარეობა, მათი ვინც ყველაზე მეტად დაზარალდა ომის გამო. 1997 წელს სიტუაციის დასტაბილურების შემდეგ ASB-მ თავისი წარმომადგენლობა საქართველოდან გაიწვია.

2010 წელს ASB დაბრუნდა საქართველოში, ამჯერად უკვე იმ აქტივობების განსახორციელებლად, რომელიც გაზრდიდა კატასტროფის რისკების შემცირების საშუალებას. სოციალური სერვისების განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება და საქართველოს სამარიტელთა ასოციაციის გაძლიერება მის მთავარ ამოცანებად იქცა. დღეისათვის ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტებს, რომელიც ყველა ჩამოთვლილ სფეროს ეხება, თანამშრომლობს, როგორც ქართულ, ისე უცხოურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

პროექტები

ახლახანს @
4 კვირის 6 საათის წინ ზუგდუდში, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რესოციალიზაციის თემაზე საჯარო დებატი ჩატარდა. დებატს „კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რესოციალიზაცია - ხელისშემშლელი ფაქტორები“. დაესწრნენ პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელოს ბიუროს, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სამეგრელო-ზემო სვანეთის ოფისის, საგანმანათლებლო სექტორის, არასამთავრობო და ბიზნეს ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლები, ასევე პროექტის ბენეფიციარები. ღონისძიების მიზანია კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რესოციალიზაციის პროცესთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება. *** პროეტქი "განათლება რეინტეგრაციისთვის, გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ (European Union in Georgia) და მას ახორციელებს ASB საქართველო პარტნიორ ორგანიზაციებთან საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი CHCA და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი ერთად.
4 კვირის 1 დღის 6 საათის წინ 💡საგრანტო კონკურსის პირველი ეტაპის გამარჯვებულებისთვის მნიშვნელოვანი ტრენინგი ჩატარდა პროექტის წერისა და მართვის საკითხზე. 👩‍🏫ტრენინგი მიმდინარეობდა ინტერაქტიული სწავლების მეთოდით, რაც მოიცავს როგორც თეორიულ სწავლებას ასევე პრაქტიკული უნარების ჩამოყალიბებას. 💡ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს განუვითაროს უნარები, რათა მათ დამოუკიდებლად შეძლონ პროექტის ინიცირება, ეფექტიანად დაგეგმვა და განხორციელება. *** პროექტი "თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის" დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ (European Union in Georgia) 🇪🇺🇬🇪 და მას ახორციელებს ASB საქართველო, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის (Ertad) და Education Development and Employment Center ერთად.
1 თვის 3 კვირის 3 დღის 6 საათის წინ 📣დღეს საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, კავკასიის ზრუნვაზე ორიენტირებული ქსელისა (CCC ქსელი) და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად კახეთში, ლოპოტას ტბაზე სამეთვალყურეო საბჭოს ჩამოყალიბების მიზნით შეიკრიბნენ. 💡სამეთვალყურეო საბჭოს მიზანი მხარეებს შორის პარტნიორობის, სოციალური საკითხების გადაჭრისა და პროექტთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების სისრულეში მოყვანაში ხელშეწყობა იქნება. ☑️სამეთვალყურეო საბჭო გახდება პოლიტიკის დონეზე დისკუსიების პლატფორმა,სადაც განხილული იქნება მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებები. მისი წევრები ჩართულები იქნებიან პროექტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში, დისკუსიებსა და მრგვალი მაგიდის განხილვებში. *** პროექტი "პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად" დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, მას ახორციელებს ASB საქართველო პარტნიორ ორგანიზაციებთან საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთი" (CHCA) და Kakheti Regional Development Foundation (KRDF) (KRDF) ერთად. #EU4Georgia