+995 32 2 29 00 06
Eng

ASB საქართველო

არბაითერ - სამარიტერ - ბუნდმა (ASB) საქართველოში საქმიანობა 1992 წელს დაიწყო, როდესაც ქვეყანაში საოქალაქო ომი მძვინვარებდა. იმ დროისთვის, ASB-ს მთავარი მიზანი იყო ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა, რათა გაეუმჯობესებინა საზოგადოების ყველაზე სუსტი და დაუცველი ფენის მდგომარეობა, მათი ვინც ყველაზე მეტად დაზარალდა ომის გამო. 1997 წელს სიტუაციის დასტაბილურების შემდეგ ASB-მ თავისი წარმომადგენლობა საქართველოდან გაიწვია.

2010 წელს ASB დაბრუნდა საქართველოში, ამჯერად უკვე იმ აქტივობების განსახორციელებლად, რომელიც გაზრდიდა კატასტროფის რისკების შემცირების საშუალებას. სოციალური სერვისების განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება და საქართველოს სამარიტელთა ასოციაციის გაძლიერება მის მთავარ ამოცანებად იქცა. დღეისათვის ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტებს, რომელიც ყველა ჩამოთვლილ სფეროს ეხება, თანამშრომლობს, როგორც ქართულ, ისე უცხოურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

პროექტები

ახლახანს @
2 დღის 6 საათის წინ ადამიანის სამსახურში აყვანისას, მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორი არის საქმისადმი მისი დამოკიდებულება და კეთილსინდისიერება, საქმის შესრულების შესაძლებლობა კი ეძლევა ყველას მიუხედავად იმისა ის ყოფილი პატიმარია თუ პრობაციონერი." - ირაკლი გოგოლიშვილი, კომპანია ანაგი. სამშენებლო კომპანია ანაგი • Anagi Construction Company #EU4Justice, #გზასაზოგადოებისკენ *** პროექტი "განათლება რეინტეგრაციისთვის, გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად" დაფინანსებულია 🇪🇺🇬🇪 ევროკავშირის მიერ (European Union in Georgia) და ხორციელდება ASB საქართველოს მიერ პარტნიორ ორგანიზაციებთან CHCA და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი ერთად.
2 კვირის 13 საათის წინ 📣ზუგდიდში დღეს დატვირთული დღეა, ASB საქართველოს ოფისში იმართება საგრანტო კომიტეტი, მცირე გრანტების კონკურსში გამარჯვებული კანდიდატების გამოსავლენად. ☑️კომიტეტის პროცესში ჩართულია წარმომადგენლები ASB საქართველო, ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი, ასოციაცია ათინათი, DRC და აწარმოე საქართველოს კონტრაქტორი კომპანია ინოვა. ☑️საგრანტო კონკრუსის ფარგლებში, სამეგრელოს რეგიონში გაიცემა მცირე გრანტები $1000-$3000 ოდენობით ბიზნესის დასაწყებად ან გასავითარებლად. *** პროექტი "დევნილი და მასპინძელი თემის ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში" დაფინანსებულია 🇬🇪🇺🇸ამერიკის მთავრობის, მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს მიერ და ახორციელებს ASB საქართველო, პარტნიორ ორგანიზაციასთან ჰუმანიტარული საქველმოქმედო ცენტრი "აფხაზეთი" (CHCA) ერთად. US Embassy Tbilisi, Georgia