პროექტები

#მიმდინარე

გენდერული და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა

გენდერული და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა

პროექტის მიზანი: გენდერული და ოჯახში ძალადობის პრევენცია და მსხვერპლთა მხარდაჭერა.

პროექტის ფარგლებში:

     ალებს  გაეწევათ უფასო სამართლებრივი კონსულტაციები და მხარდაჭერა;

    მოხდება ქალთა ფსიქო-სოციალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა და გაძლიერება;

   წარიმართება მუშაობსაკანონმდებლო, პოლიტიკურ, პროგრამულ და საბიუჯეტო მექანიზმების გაუმჯობესებაზე;

      ჩატარდება კვლევები მოსახლეობის საჭიროებებსა და დამოკიდებულებებზე გენდერული თანასწორობისა და უსაფრთხოების საკითხების შესახებ;

       წარიმართება მუშაობ აქტივისტთა ქსელთან, მათთვის სასარგებლო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.

 

გეოგრაფიული დაფარვა: რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, ზემო იმერეთი, კახეთი

პროექტის დონორი: ევროკავშირი წარმოდგენილი ევროკომისიის მიერ

პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი 2022 - დეკემბერი 2024

სხვა პროექტები