პროექტები

#მიმდინარე

უკრაინელების ფულადი მხარაჭერის პროგრამა

უკრაინელების ფულადი მხარაჭერის პროგრამა

უკრაინელების ფულადი მხარაჭერის პროგრამა

უკრაინელების ფულადი მხარაჭერის პროგრამა ძირითადად მიმართულია შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებისა და მათი ოჯახების ხელშესაწყობად და მოიაზრებს შემდეგ ჯგუფებს: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმული ადამიანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარტოხელას მიერ მართული ოჯახები.

6 თვის განმავლობაში, ბენეფიციარებმა მიიღებუს ყოველთვიური ფულადი მხარდაჭერა, რაც მოხმარდა ძირითად საჭირობებს. პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში, 4 თვის განმავლობაში (მარტი-ივნისი), 1,200 ბენეფიციარი მიიღებს ყოველთვიურ დახმარებას 255 ლარის ოდენობით.

პროგრამა ხორციელდება პარტნიორი ორგანიზაციების SSK-ს, Unite Together-ისა და დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს თანამშრომლობით. პროექტი დაფინანსებულია გერმანიის საგარეო სამინისტროს მიერ.

სხვა პროექტები