პროექტები

#დასრულებული

საზაფხულო სკოლა უკრაინელი და ქართველი ბავშვებისთვის

საზაფხულო სკოლა უკრაინელი და ქართველი ბავშვებისთვის

ASB საქართველომ პარტნიორ ორგანიზაციასთან SSK-სთან ერთად დაიწყო საზაფხულო სკოლის პროექტის ქართელი და უკრაინელი ბავშვებისთვის. პროექტის ფარგლებში, ბავშვები რეგულარულად ესრებიან გაკვეთილებს და ჩართულნი არიან სახალისო აქტივობებში: ინგლისური ენის გაკვეთილები, ექსკურსიები, პრეზენტაციები, სპორტული შეჯიბრებები, ბუნების შეცნობა, ბანაკი, ა.შ. აქტივობები ორიენტირებულია ბავშვების დაკვირვების, ლოგიკისა და წარმოსახვის უნარის გაუმჯობესებაზე.

პროექტის მიზანია უკრაინელი ბავშვების ახალ გარემოში ინტეგრაციისა და სტრესული გამოცდილების დაძლევის მხარდაჭერა, ასევე უკრაინელ და ქართველ ბავშვებს შორის კომუნიკაციის გაძლიერება. პროექტი დაფინანსებულია Aktion Deutschland Hilft-ის მიერ.

სხვა პროექტები